FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA 4 OSOBOWEJ RODZINY

Czy byłeś karany? (wymagane)
taknie

W jakim okresie będziesz gotowy do podpisania umowy? (wymagane)
7 dni14 dni21 dni30 dni

Czy druga osoba zgłaszana była karana? (wymagane)
taknie

Czy trzecia osoba zgłaszana była karana? (wymagane)
taknie

Czy czwarta osoba zgłaszana była karana? (wymagane)
taknie

Pokój do zakwaterowania rodziny ? (wymagane)
JednorodzinnyWielorodzinny A2

Ważne !

Informujemy, iż osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za poniższe przestępstwa
nie zostaną zakwalifikowane jako użytkownicy Twierdzy!
Szczegółowe artykuły prawne dostępne są w poniższych dokumentach:

kk - przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
kk - przestępstwa przeciwko wolności
kk - przestępstwa przeciwko mieniu
kk - przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
kk - przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności