FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WIELORODZInNY A3

Prosimy o wypełnienie pól formularza dla ilości osób, którą Państwo zgłaszają. W przypadku mniejszej ilości osób zgłaszanych, proszę pozostawić pozostałe pola puste. 

Czy byłeś karany? (wymagane)
taknie

W jakim okresie będziesz gotowy do podpisania umowy? (wymagane)
7 dni14 dni21 dni30 dni

Ilość osób zgłaszanych? (wymagane)
12345678910

Czy druga osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy trzecia osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy czwarta osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy piąta osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy szósta osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy siódma osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy ósma osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy dziewiąta osoba zgłaszana była karana?
taknie

Czy dziesiąta osoba zgłaszana była karana?
taknie

Ważne !

Informujemy, iż osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za poniższe przestępstwa
nie zostaną zakwalifikowane jako użytkownicy Twierdzy!
Szczegółowe artykuły prawne dostępne są w poniższych dokumentach:

kk - przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
kk - przestępstwa przeciwko wolności
kk - przestępstwa przeciwko mieniu
kk - przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
kk - przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności