Jedno z wybranych pytań zadanych przez zainteresowanego użytkownika:

Rezerwacja miejsca w Waszym schronie jest w dość wysokiej cenie, a w obecnym momencie sytuacja naszego kraju jest stabilna, więc po co miałbym rezerwować miejsce dla swojej rodziny, skoro na ten moment nie mam takiej potrzeby?, a pieniądze, które miałbym wpłacić mogę przeznaczyć na kolejny wymarzony samochód lub na mieszkanie w apartamentowcu na wynajem.

Dziękujemy, że obdarzyliście nas Państwo ogromnym zaufaniem, powierzyliście bezpieczeństwo swoje i swoich
najbliższych. To dzięki Wam ze 190 miejsc rodzinnych w Twierdzy pozostało nam 59 na dzień 18.03.2021 r.

Jedynie razem przetrwamy wszystko!

Z wyrazami szacunku
Zespół TwojaTwierdza

Formularze zgłoszeniowe

Informujemy, iż tylko osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko:
mieniu, wolności, życiu i zdrowiu, rodzinie i opiece, wolności seksualnej i obyczajności
zostaną zakwalifikowane jako użytkownicy Twierdzy!

Szczegółowe artykuły prawne dostępne są w poniższych dokumentach:

Szanowni Państwo
Informujemy, że w każdym formularzu zgłoszeniowym proszeni są Państwo o wybór rodzaju pokoju
zgodnie z poniższym przykładem: