Najczęściej zadawane pytania

W przypadku zainteresowania w pierwszej kolejności proponujemy  wypełnić formularz zgłoszeniowy adekwatnie do ilości miejsc i wybranego przez Pana pokoju jednorodzinnego bądź wielorodzinnego. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla Pana najważniejszą informacją zwrotną, powinno być czy Pan z rodziną zakwalifikujecie się do bycia Użytkownikami Twierdzy.
Informacje dotycząca cen znajdują się na naszej stronie Internetowej, głównie w zakładce „schron”. Niemniej jednak  proponujemy zapoznanie się ze wszystkimi zakładkami na naszej stronie: www.twojatwierdza.pl gdzie znajduję się ogromna ilość wiedzy, pytań  Użytkowników i naszych odpowiedzi.
Mamy nadzieję, że udało się  nam udzielić Panu niezbędnych informacji.
Czy i jaka istnieje (realna, nie na papierze) gwarancja, iż żadna z osób zapisanych nie ujawni adresu obiektu?

Zgodnie z prawem w Polsce każda nieruchomość i ruchomość może zostać przejęta przez wojsko i nasz rząd. Nasz obiekt budowany jest z celowym pominięciem nazewnictwa typu schron, bunkier itp., aby jak najmniej wzbudzał zainteresowania urzędników jak i budujących go firm.
Przy podpisywaniu umowy oprócz podpisanej już umowy poufności, przekazujemy Użytkownikowi informację jak ważne jest utrzymywanie lokalizacji Twierdzy w tajemnicy dla jego bezpieczeństwa i wszystkich Użytkowników.
Użytkownik do momentu przeprowadzenia pierwszego szkolenia nie zna lokalizacji obiektu, a jedynie miejsce zbiórki z której zostanie przewieziony do Twierdzy w przypadku zagrożenia.  Na pierwszym szkoleniu otrzymuje ogromny zasób wiedzy dlaczego utajenie lokalizacji jest tak bardzo ważne.
Jesteśmy przekonani, że żaden z Użytkowników, który wpłaca kaucje, aby zabezpieczyć i chronić  swoją własną rodzinę  oraz wydając co miesiąc pieniądze na sprawność i gotowość obiektu w przypadku wystąpienia zagrożenia  nie będzie chciał ujawniać tej informacji i zagrażać bezpieczeństwu swojej własnej rodziny, wiedząc że Twierdza jest budowana pod określoną liczbę rodzin.
Wytrzymałość w kg/cm2? Czas izolacji pełnej w zamknięciu? Czy jest hermetyczny? Czy posiada system nadciśnieniowy. Zapas powietrza? Wody? Na ile starczy energii elektrycznej z agregatów o ile są? Przed czym realnie ma chronić? Brakuje tu sporo informacji kluczowych albo ja ich nie znalazłem.

Informację, które chciałby Pan uzyskać są jedynie dla zakwalifikowanych Użytkowników Twierdzy. Odpowiedzi na Pana niektóre pytania są na stronie. Widzimy, że pytania które Pan zadał interesują Pana ze względu na tematykę prowadzonego bloga, jednak ze względu na bezpieczeństwo naszych Użytkowników nie będziemy udzielać więcej odpowiedzi.
P.S Blog jak i kanał na YouTube są interesujące i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju.
Pytanie w zadałem jako zainteresowany tematem i jako potencjalny klient, a nie jako prowadzący kanał na YT o tematyce między innymi schronów. Brak informacji technicznych o realnej wytrzymałości czy odporności na cokolwiek jest mało wiarygodne. Oczywiście doskonale rozumiem, że położenie ewentualnego schronu jest ze zrozumiałych powodów owiane tajemnicą. Czy gdybym był zainteresowany skorzystaniem z Państwa oferty i jako ewentualny późniejszy klient otrzymałbym stosowne potwierdzenia wartości ochronnej obiektu z wiarygodnym potwierdzeniem iż taki schron istnieje? 
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na tego typu szczegóły, jednak jest Pan jedną z nielicznych osób która insynuuje nam swojego rodzaju formę wyłudzenie. Nasi przyszli Użytkownicy wypełniają formularz zgłoszeniowy i w nim zadają nam ewentualne pytania. Pomimo ciągle wpływających formularzy weryfikujemy każdego przyszłego Użytkownika. Dopiero zakwalifikowany Użytkownik otrzymuje od nas umowę o poufności, którą podpisuje. Następnie otrzymuje od nas wzór 50 stronnicowej umowy wraz z załącznikami w której zawarte są wszystkie niezbędne informacje. Podczas zapoznawania się z umową przez Użytkownika jesteśmy w stałym kontakcie i odpowiadamy na każde zadane pytanie. Jednocześnie po zapoznaniu się przez Użytkownika z umową, przyjeżdża on do naszej siedziby firmy w celu podpisania umowy. W tym momencie również przedstawiamy Użytkownikom inne ważne informacje. Dopiero w pełni świadomi Użytkownicy podpisują umowę oraz wpłacają kaucje, która umożliwia im skorzystanie z naszego obiektu podczas zagrożenia. A zatem nie ma mowy o jakiejkolwiek próbie wyłudzenia.

Na stronie internetowej nie musimy i nie chcemy się uwiarygadniać każdej osobie wchodzącej na naszą stronę, nie będziemy opisywać specyfikacji technicznej obiektu typu: czy strop, mury mają grubość 3, 2 czy 1 metr oraz jaka jest klasa betonu.

Budowa obiektu jest w toku, planowy termin zakończenia prac I kwartał 2022r., dzięki weryfikacji Użytkowników pozostało nam miejsc na 61 rodzin. Gdybyśmy tego nie robili Twierdza już dawno posiadała by komplet Użytkowników. Jak sam Pan rozumie bezpieczeństwo Użytkowników jest naszym priorytetem, więc musimy weryfikować każdego i nie wszyscy zostają przyjęci, pomimo ich chęci skorzystania z naszego obiektu.

Jednym ze szczegółów umowy jest fakt, że Twierdza zostanie otwarta dla użytkowników na wypadek: stanu zagrożenia obronności wewnętrznej lub zewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej powodujący stan zagrożenia życia, lub zdrowia Użytkowników.

Przewidujemy możliwość zmiany liczby osób zadeklarowanych przez Użytkownika.  W przypadku zmian w ilości osób, Użytkownik zobowiązany będzie do poinformowania o tym fakcie zarządu.

Ze względu na poprawność realizacji do czasu zakończenia prac budowlanych Spółka celowo nie ujawnia informacji dotyczącej szczegółowej lokalizacji, mając na uwadze dobro i przyszłe bezpieczeństwo wszystkich Użytkowników. Jednym z najważniejszych powodów utajenia lokalizacji oraz samej budowy jest bezpieczeństwo wszystkich Użytkowników, aby w sytuacji prawdziwego zagrożenia, zapewnić nam wszystkim bez problemowe dostanie się do Twierdzy w takiej ilości osób, na ile została dostosowana i wyposażona.

Szkolenia mają na celu w szczególności zapoznanie Użytkownika z procedurami obowiązującymi w Twierdzy, symulację warunków Zagrożenia, integrację z pozostałymi Użytkownikami Twierdzy oraz Kadrą, jak również testami wszystkich  systemów oraz systemu organizacji transportu z Miejsca Zbiórki do Twierdzy.

Nie, nikt oprócz Państwa nie będzie miał dostępu do pokoju. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której doszło do usterki, awarii wtedy Użytkownicy będą zobowiązani do udzielenia wstępu Kadrze w celu jak najszybszej ich naprawy, lub dokonania kontroli urządzeń. Resztę zagadnienia została dopracowana w umowie.

Niestety nie. Prawo do posiadania zwierząt mają jedynie osoby posiadające pokoje jednorodzinne.

W przypadku zagrożenia skażeniem promieniotwórczym, chemicznym (w tym toksycznymi substancjami przemysłowymi) Użytkownicy, zobowiązani są do przebywania na terenie Twierdzy. W przypadku wystąpienia zagrożeń wskazanych powyżej żaden z Użytkowników nie będzie mógł opuścić Twierdzy, na tak zwane własne ryzyko w celu, jak największego zminimalizowania zagrożenia innych Użytkowników. W przypadku wystąpienia innego zagrożenia niebędącego bezpośrednim zagrożeniem życia, Użytkownicy będą mogli wychodzić na wcześniej wyznaczoną powierzchnię zieloną na zewnątrz Twierdzy. Po uzyskaniu informacji wizyjnej i radiowej o ustaniu zagrożenia wszyscy użytkownicy Twierdzy opuszczą Twierdze w celu udania się do swoich miejsc zamieszkania.

Tak,  wyposażenie Twierdzy  szczegółowo jest opisane w załącznikach do umowy przesłanych do zakwalifikowanych Użytkowników.

Przede wszystkim rzeczy pierwszej potrzeby, jednak lista rekomendowanych rzeczy została przedstawiona w załączniku do umowy.

Informujemy, iż ze względu na powagę naszej inwestycji nie posiadamy oraz nie planujemy posiadać kont w mediach społecznościowych. Obecne na Facebooku konto pod nazwą TwojaTwierdza.pl nie jest naszą własnością. Link obecny na tym profilu przenosi Państwa na naszą stronę Internetową, ponieważ to my jesteśmy właścicielami domeny https://twojatwierdza.pl.

W przypadku wystąpienia Zagrożenia zostało ustalone miejsce zbiórki dla Użytkowników, skąd będą transportowani bezpośrednio do Twierdzy w celu jak najmniejszego wzbudzania zainteresowania. O miejscu zbiórki  zostaną poinformowani jedynie zakwalifikowani Użytkownicy, którzy zawarli z nami Umowę.

Nasz obiekt zostanie wyposażony w ogólnodostępne antybiotyki, probiotyki, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, oraz inne niezbędne wyroby farmaceutyczne. Jednak jeśli chodzi o osoby przewlekle chore, przyjmujące leki na stałe powinni oni zabrać je ze sobą.

Nad bezpieczeństwem Użytkowników będzie czuwał dział ochrony. W przypadku agresywnego zachowania Użytkownika zostanie on odizolowany od reszty osób.

Nie, żaden z Użytkowników nie będzie posiadać dostępu do broni,  nad bezpieczeństwem czuwać będzie wyszkolona ochrona obiektu,  wyjątkiem będzie sytuacja, w której Użytkownicy będą brać czynny udział w szkoleniach z broni palnej.

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży pokoi lub lokali. Użytkownik, wpłacając kaucję, dokonuję rezerwacji miejsca lokalu w obiekcie naszej Twierdzy na wypadek zagrożenia.

Ze względu na poprawność realizacji do czasu zakończenia prac budowlanych Spółka, mając na uwadze dobro i przyszłe bezpieczeństwo wszystkich Użytkowników celowo nie ujawnia informacji dotyczącej szczegółowej lokalizacji.

Jednym z najważniejszych powodów utajenia lokalizacji oraz samej budowy jest bezpieczeństwo, aby w sytuacji zagrożenia zapewnić wszystkim Użytkownikom, dostanie się do Twierdzy, w takiej ilości osób na ile została dostosowana i wyposażona. Twierdza zostanie udostępniona Użytkownikom na pierwszym szkoleniu.

Zasady zostały określone jasno w regulaminie, dostęp do regulaminu mają jedynie zakwalifikowani Użytkownicy. Nad porządkiem w Twierdzy czuwać będzie dział zarządzający.

Każdy z etapów realizacji inwestycji został stosowanie podzielony, aby zapewnić niezależność różnych prac, a co za tym idzie nie wzbudzać żadnych podejrzeń wśród różnych wykonawców pracujących na tej inwestycji. Dalsze informacje są utajone.

Miejsce wyznaczone w Twierdzy przeznaczone do wyprowadzania zwierząt domowych w celu ich wypróżnienia.

W schronie oprócz użytkowników przebywać będzie jedynie dział zarządzający Twierdzy wraz z jej kadrą.

Informacja o chorobach, będzie wykorzystywana jedynie przez lekarza w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek dodatkowej dolegliwości, w której niezbędna będzie interwencja lekarza.

Procedura zostanie udostępniona jedynie Użytkownikom Twierdzy.
Wyposażenie lokalu jest sprecyzowane w załączniku do Umowy.

Tak, posiadamy odpowiednią ilość paliwa do wszystkich naszych agregatów.

W przypadku przebywania w Twierdzy podczas zagrożenia leczenie jest całkowicie bezpłatne.

Wszystkie usługi medyczne wraz z lekami są całkowicie bezpłatne.

Nie wykluczamy nikogo z bycia Użytkownikiem naszej Twierdzy.
Nasza kadra składa się również z pedagogów i nauczycieli, którzy będą czuwać nad prawidłowym zachowaniem dziecka.
Opuszczamy schron po stwierdzeniu ustania zagrożenia.

Spółka nie zapewnia dostępu do alkoholu, jak i wyrobów tytoniowych. Natomiast na terenie Twierdzy, palenie papierosów będzie możliwe w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie naszej firmy, nie ma możliwości podpisania umowy drogą elektroniczną.

Nie. Obiekt będzie wyglądał znacznie lepiej, ponieważ wizualizacja nie pokazuje szczegółów w obiekcie oraz wyposażenia Twierdzy.

Osoba zakwalifikowana, zgodnie z podpisaną umową ma prawo zrezygnować z miejsca na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

Ta informacja jest jedynie dla Użytkowników.

Informacja jest przeznaczona jedynie dla zakwalifikowanych Użytkowników.

Schron nie jest obiektem wojskowym-bunkier, co za tym idzie, nie powinien być celem zrzucania bomb, jednak w sytuacji wybuchu bomby w bliskiej odległości Twierdza nie ulegnie uszkodzeniom.

Każdy z alertów będzie wysyłany z odpowiednim wyprzedzeniem w zależności od zagrożenia. Szczegółowe informacje otrzymają jedynie Użytkownicy Twierdzy.

Dopuszczalne jest jedynie zabranie 2 zwierząt domowych na pokój jednorodzinny

Tak, pobieramy dodatkową opłatę za zwierzęta. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz zakwalifikowaniu się zostanie przesłana do Państwa wycena.